BillKO  je web aplikacija koja olakšava izradu računa i ponuda svojim naprednim značajkama.

OPĆENITO O BillKO WEB STRANICI/APLIKACIJI

BillKO – softver koji unapređuje poslovanje u području fakturiranja i kreiranju ponuda. Pruža besprijekorno iskustvo za jednostavno kreiranje profesionalnih računa i ponuda prilagođenih specifičnim potrebama. Svojim korisničkim sučeljem i intuitivnim dizajnom, omogućava lagano kretanje kroz softver i generiranje prilagođenih dokumenata u nekoliko jednostavnih koraka.

KUPUJ ONLINE d. o. o.

Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka

MBS: 040236017 upisan kod Trgovačkog suda u Rijeci, OIB: 60186252821

Kontakt adresa: Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka

Kontakt broj telefona: +385 51 309 402

Kontakt e-mail: info@kupujonline.hr

Ovim općim uvjetima uređuju se pravila kupnje, plaćanja, isporuke, reklamacija i raskida ugovora sklopljenog na daljinu, kao i svi ostali relevantni detalji vezani uz kupovinu. Na poslovanje se primjenjuju Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske.

Prije početka korištenja billko.eu web stranice, odnosno web.billko.eu web aplikacije molimo da pažljivo pročitate ove Opće uvjete.

Ako se ne slažete te ne prihvaćate prava i obveze iz ovih Općih uvjeta tada ne smijete koristiti billko.eu web stranicu, odnosno web.billko.eu web aplikaciju.

Korištenjem billko.eu web stranice, odnosno web.billko.eu web aplikacije za kupnju proizvoda, smatra se da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili prava i obveze iz ovih Općih uvjeta. Korištenjem billko.eu web stranice, odnosno web.billko.eu web aplikacije obvezujete se poštivati ove Opće uvjete te ste suglasni da se oni na Vas u cijelosti primjenjuju.

Ovi Opći uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima na billko.eu web stranici, odnosno web.billko.eu web aplikaciji predstavljaju ponudu KUPUJ ONLINE-a za sklapanje ugovora na daljinu te sadrži sve predugovorne obavijesti koje trgovac mora dati kupcu. Kupac, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima, iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor na daljinu između Kupca i KUPUJ ONLINE-a, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio ugovora na daljinu ako dođe do sklapanja istoga. Svaki Kupac bit će informiran i upoznat s ovim Općim uvjetima prije nego pristupi sklapanju ugovora, na odgovarajući način. Opći uvjeti bit će Vam dostavljeni i e-mailom koji predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru.

Opći uvjeti objavljeni su na hrvatskom jeziku. Billko.eu web stranica, odnosno web.billko.eu web aplikacija omogućuje kupcima korištenje usluga web trgovine na hrvatskom jeziku.

KUPCI

Kupac proizvoda je svaka pravna osoba koja ima registrirani obrt, tvrtku i poduzeće te koja kupuje proizvode putem ove web aplikacije na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac proizvoda na ovoj web stranici može biti samo punoljetna i poslovno sposobna pravna osoba.

Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Pravnim osobama omogućeno je izdavanje R1 računa na zahtjev.

KORISNIČKI RAČUN

Samo registrirani korisnici imaju pravo koristiti BillKO pakete. Prilikom stvaranja korisničkog profila, potrebno je pružiti sljedeće podatke: ime, prezime, broj telefona i OIB. Kupac je u potpunosti odgovoran za točnost i potpunost unesenih podataka tijekom postupka registracije i/ili kupovine.

Pristup korisničkom računu je moguć putem prijave na mrežnim stranicama web.billko.eu, gdje se u predviđeno polje unosi e-mail adresa kojom je kupac registrirao korisnički račun i pripadajuća lozinka. U slučaju da kupac zaboravi svoju lozinku, postoji opcija “Zaboravili ste lozinku” koja omogućuje unos e-mail adrese povezane s registriranim računom. Na tu e-mail adresu biti će dostavljene upute za izmjenu (resetiranje) lozinke.

Funkcionalnosti korisničkog računa:

 1. Obavijesti: Korisnici će primati relevantne obavijesti povezane s njihovim korisničkim računom i uslugama.
 2. Moji paketi: Ovdje korisnici mogu pregledati trenutačno ugovorene pakete te pratiti status tih usluga.
 3. Moji podaci: Korisnici imaju mogućnost pregleda i uređivanja svojih osobnih podataka, uključujući ime, prezime, e-mail adresu, kontakt telefon.

Kupac može u bilo kojem trenutku zatražiti deaktivaciju i brisanje korisničkog računa.

OSOBNI PODACI I KOLAČIĆI

KUPUJ ONLINE  d.o.o. kao voditelj obrade obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Prilikom Vaše kupnje na billko.eu web stranici, odnosno web.billko.eu web aplikaciji obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste upisali u web obrazac (ime, prezime, e-mail, broj telefona, OIB) u svrhu identifikacije Vas kao Kupca, sklapanja i ispunjenja kupoprodajnog ugovora na daljinu, kontaktiranja radi isporuke. Pravni temelj je upravo ispunjenje kupoprodajnog ugovora u kojem je kupac stranka. Također, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (primjerice e-mail je nužan i za ispunjenje obveze slanja potvrde o sklopljenom ugovoru). Nadalje, čuvamo podatke o vašim reklamacijama i prigovorima, primjerice sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Prilikom kreiranja korisničkog računa na billko.eu web stranici, odnosno web.billko.eu web aplikaciji obrađujemo Vaše osobne podatke i stvaramo vaš profil sa svim podacima koji se nalaze na vašem korisničkom računu.

Podatke o e-mail adresi te imenu i prezimenu svih kupaca, kao i podatke o izvršenoj kupnji, KUPUJ ONLINE d.o.o. ima pravo, temeljem legitimnog interesa, prikupljati i koristiti u svrhu direktnog marketinga i to isključivo u svrhu obavještavanja o ponudama i vijestima KUPUJ ONLINE d.o.o. putem e-maila. U ovom slučaju imate pravo prigovora na takvu obradu uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno putem e-maila na adresu info@kupujonline.hr

Rok obrade osobnih podataka u svrhu slanja newslettera je 10 godina računajući:

KUPUJ ONLINE d.o.o. temeljem legitimnog interesa, može Kupcima poslati (samostalno ili putem suradnika) i e-mail nakon svake kupovine u kojem ćemo poslati upitnik o zadovoljstvu i zamoliti Vas da ocijenite našu uslugu i proizvode, ako to želite. Primarna je svrha upitnika o zadovoljstvu prikupljanje podataka o usluzi radi legitimnog interesa analiziranja poslovanja unaprjeđenja usluge od strane KUPUJ ONLINE-a, a KUPUJ ONLINE te podatke iz upitnika može depersonalizirati i obrađivati u statističke svrhe.

Prilikom posjeta našoj billko.eu web stranici, odnosno web.billko.eu web aplikaciji prikupljamo kolačiće, (male datoteke koje se spremaju na Vaše računalo pri pristupanju internetskim stranicama kako bi se omogućila osnovna ili dodatna funkcionalnost tih stranica) i druge tehnologije koje olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o Vašim područjima interesa, obrađivanje kupnje, analiziranje karakteristika Vaših posjeta i dr. Kolačići se ne mogu upotrebljavati za otkrivanje Vašeg osobnog identiteta. Uvijek možete obrisati kolačiće koje su spremljeni na Vašem računalu, na taj način onemogućavate daljnju obradu Vaših osobnih podataka putem takve tehnologije. Svaki internetski preglednik ima svoj postupak brisanja kolačića.

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svi korisnici naših web stranica mogu besplatno ostvariti sljedeća prava u granicama koje propisuje Uredba:

U svakom slučaju imate i pravo:

KUPUJ ONLINE d.o.o. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese feralis@feralis.hr  za pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i za ostvarenje svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Dodatne podatke o obradi osobnih podataka i vašim pravima molimo pronađite u Pravilima privatnosti.

CIJENE

Svi proizvodi na billko.eu web stranici, odnosno web.billko.eu web aplikaciji su jasno označeni, s jasno istaknutim glavnim obilježjima te u mjeri u kojoj je to prikladno i potrebno, s obzirom na vrstu proizvoda, s jasno i nedvosmisleno naznačenim cijenama. KUPUJ ONLINE d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima neisporučenog, a plaćenog proizvoda, vratit će Vam se puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge.

U iskazane cijene je uključen PDV. Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja i objavljenim NA billko.eu web stranici, odnosno web.billko.eu web aplikaciji.

KUPUJ ONLINE d.o.o. može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Kupcima ili samo točno određenoj skupini Kupaca. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina proizvoda, visina popusta i sl., bit će detaljno opisani na stranici proizvoda. Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, KUPUJ ONLINE d.o.o. ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok. KUPUJ ONLINE d.o.o. će kao prodavatelj, držeći se svih odredbi pozitivnih propisa, povremeno organizirati akcijske prodaje određenih proizvoda, posebne ponude određenih proizvoda koje će biti ograničenog roka trajanja, te posebne sezonske ponude koje će biti dostupne samo u određenom vremenskom razdoblju, u kojem slučaju će sve takve akcije i proizvodi biti vidljivo istaknuti, a Kupac će biti upoznati pregledom samog proizvoda o uvjetima i trajanju takve prodaje.

KUPNJA PROIZVODA I UGOVARANJE USLUGA

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja smatra se zaključenim trenutkom kada Kupac kupi pakete i izvrši njihovu uplatu. Nakon kupnje BillKO paketa, Kupac će primiti račun za kupljene proizvode putem e-maila.

Kupnju proizvoda moguće je izvršiti putem web trgovine svakodnevno, tijekom cijelog dana, od 0 do 24 sata.

Koraci kupnje proizvoda:

 1. Kupnja BillKO paketa: Prvo se registrirate kao korisnik. Nakon toga, možete kupiti BillKO pakete prema Vašim potrebama. Odabrani paketi će biti pohranjeni na Vašem korisničkom računu.

Detaljan opis koraka kupnje paketa:

 1. Registracija: Registrirajte se kao korisnik na platformi.
 2. Kupnja BillKO paketa: Nakon registracije, možete kupiti BillKO pakete prema Vašim preferencijama i potrebama.
 3. Isporuka proizvoda: Proizvodi koje obuhvaćaju kupljeni BillKO paketi biti će vam dostavljeni putem e-mail adrese.  

ISPORUKA PROIZVODA/UGOVORENIH USLUGA

Kupljeni proizvodi, odnosno ugovorene usluge će biti dostavljene putem e-mail adrese.

PLAĆANJE

Plaćanje se vrši karticom putem WSPay sustava na koji će Kupac biti preusmjeren radi izvršavanja sigurnog plaćanja, u kojem slučaju će odmah e-mail porukom dobiti i račun.

Sigurnost WSPay sustava:

WSPay sustav primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka. Napredne sigurnosne mjere su implementirane u dizajnu i razvoju sustava, koje se kontinuirano unaprjeđuju i revidiraju. Sustav WSPay je certificiran prema najvišem informacijskom sigurnosnom standardu, PCI/DSS standardu (Payment Card Industry Data Security Standard), što ga čini jednim od najsigurnijih načina obrade podataka o karticama i njihovim vlasnicima.

Svi prikupljeni podaci tretiraju se kao bankovna tajna te se koriste isključivo u svrhu za koju su namijenjeni. Informacije su potpuno sigurne i zaštićene najmodernijim sigurnosnim mehanizmima. Prikupljaju se samo nužni podaci kako bi se obavili online plaćanja u skladu s propisanim procedurama.

Uvjeti korištenja WSPay sustava

POVRAT I REKLAMACIJE

Kupac pravo na raskid ugovora, povrat proizvoda i reklamacije ostvaruje u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 19/2022). Kupac proizvode pregledava prilikom preuzimanja dostave kada ima pravo uložiti prigovor na vidljive nedostatke dostavljenih proizvoda, poglavito na količinu isporučenih proizvoda, dok za nedostatke koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda, kupac je dužan o takvom nedostatku obavijestiti prodavatelja bez odgađanja. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422), trgovac preuzima odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku prijelaza rizika na Kupca, kao i za one nedostatke koji se pojave nakon tog trenutka, ukoliko su posljedica uzroka koji je postojao prije prijenosa rizika na Kupca.

Prema članku 403. Zakona o obveznim odnosima, Kupac ima dužnost pregledati primljeni proizvod na uobičajeni način ili dati ga na pregled čim to omogućava redoviti tijek situacije, te obavijestiti trgovca bez odgađanja o vidljivim nedostacima.

U slučaju da Kupac pravodobno i uredno obavijesti prodavatelja o nedostatku, a reklamacija se pokaže opravdanom, Kupac ostvaruje sva prava sukladno Zakonu o obveznim odnosima. To uključuje:

 1. Zahtjev za uklanjanje nedostatka.
 2. Zahtjev za zamjenu proizvoda bez nedostatka.
 3. Zahtjev za razmjerno sniženje cijene.
 4. Mogućnost raskida ugovora (uz uvjet da Prodavatelj ne dokaže da je nedostatak neznatan), te sukladno uvjetima propisanim Zakonom o obveznim odnosima.
 5. Pravo na jednostrani raskid u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača.

U situaciji raskida ugovora zbog nedostatka, povrat proizvoda koji su neispravno isporučeni, oštećeni ili neupotrebljivi će biti na teret Prodavatelja, zajedno s troškom zamjene proizvoda. Međutim, važno je napomenuti da Kupac nema pravo na povrat proizvoda čiji je rok trajanja istekao, osim ako je proizvod isporučen s valjanim rokom trajanja i zdravstveno je ispravan, te nema pravo na povrat proizvoda s valjanim rokom trajanja koji je otvoren.

PRAVO KUPCA/POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo obavijestiti Trgovca da odustaje od ugovora unutar 14 dana od datuma kupnje BillKO paketa. Ovo pravo na odustajanje može se ostvariti bez potrebe navođenja razloga za raskid. U slučaju odustajanja, Kupac će snositi troškove povrata novca. Trgovac će izvršiti povrat uplaćenog iznosa kupovine na isti način na koji je proizvod i plaćen.

Obavijest o raskidu ugovora treba biti dostavljena na e-mail adresu info@kupujonline.hr ili putem pisane obavijesti na adresu KUPUJ ONLINE d. o. o., Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka.

Kupac se ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora, u slučajevima u kojima je temeljem članka 86. Zakona o zaštiti potrošača to pravo isključeno odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KORIŠTENJE WEB STRANICE

Sav sadržaj objavljen na stranici billko.eu web stranici, odnosno web.billko.eu web aplikaciji u vlasništvu je trgovačkog društva KUPUJ ONLINE d.o.o. ili je na drugi legalan način korišten od strane KUPUJ ONLINE d.o.o. Zabranjeno je svim posjetiteljima stranice na bilo koji način kopirati ili koristiti sadržaj stranice, osim na način predviđen ovim Općim uvjetima.

Pristup web stranicama povremeno može biti onemogućen zbog radova na održavanju stranice, izrade poboljšanja stranice ili zbog bilo kojeg drugog razloga ili okolnosti koje će KUPUJ ONLINE d.o.o. nastojati otkloniti u što kraćem vremenu.

Prilikom plaćanja karticom, Kupci će biti preusmjereni na stranice našeg partnera WSPay sustava te će se na tim stranicama pridržavati njihovih pravila na kojima Kupci također mogu pročitati njihove opće uvjete i/ili pravila poslovanja i privatnosti.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Kupac se izričito slaže da koristi web trgovinu isključivo na svoju odgovornost te da KUPUJ ONLINE d.o.o. ni u kojem slučaju nije odgovoran za ovlaštenost Kupca za sklapanje ugovora.

KUPUJ ONLINE d.o.o. ne jamči Kupcu da upotreba ove stranice neće biti prekinuta ili da će se svakodobno moći koristiti bez grešaka, niti je odgovoran Kupcima za posljedice korištenja ove stranice. Odricanje od odgovornosti vezano uz korištenje ove web stranice odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Korisnik stranice izričito potvrđuje da KUPUJ ONLINE d.o.o. nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

KUPUJ ONLINE d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

KUPUJ ONLINE d.o.o. neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. KUPUJ ONLINE d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

KUPUJ ONLINE d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. KUPUJ ONLINE d.o.o. ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.

KUPUJ ONLINE d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja krajnjeg korisnika koje KUPUJ ONLINE d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane krajnjeg korisnika.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Na ugovorni odnos primjenjuju se hrvatsko pravo.

Sve sporove KUPUJ ONLINE d.o.o. će nastojati riješiti s Kupcem na miran način.

U slučaju nepostizanja dogovora, svi sporovi rješavat će se ispred stvarno nadležnog suda u Rijeci.

PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 1.7.2024. godine.

KUPUJ ONLINE d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta i odredbi će biti objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Korisnik / Kupac potvrđuje kako je u potpunosti upoznat i suglasan s ovim Općim uvjetima, kao i s uvjetima kupnje konkretnog proizvoda.