VODITELJ OBRADE

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobni podatci putem ove web stranice mogu se prikupljati u  slijedeće svrhe:

Kategorije osobnih podataka

Putem ove web stranice mogu se prikupljati slijedeće kategorije osobnih podataka:

Zakonita osnova za obradu osobnih podataka

Ova web stranica koristi zakonite temelje za prikupljanje osobnih podataka kako slijedi:

LEGITIMNI INTERESI

U određenim situacijama, osobni podaci mogu se obrađivati na temelju našeg legitimnog interesa. Obrade koje se vrše na toj osnovi obuhvaćaju sljedeće: Newsletter – podatak koji se obrađuje je e-mail adresa, a svrha obrade je marketing. Newsletterom šaljemo informacije o našim uslugama te obuhvaća posebne ponude i pogodnosti. U svakom trenutku imate pravo izraziti prigovor na obradu e-mail adrese u marketinške svrhe te možete ograničiti ili potpuno zabraniti  obradu.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci mogu se prenijeti pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja, usluga plaćanja i drugim pružateljima usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade. Navedeni izvršitelji jamče primjerenu razinu zaštite podataka te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali zaštitu podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). S takvim izvršiteljima obrade sklopljen je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade, što čini poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno su propisana pravila postupanja s osobnim podacima, a izvršitelji obrade nisu ovlašteni obrađivati osobne podatke bez našeg prethodnog naloga niti ih prosljeđivati trećim stranama. Važno je napomenuti da osobni podaci neće biti preneseni trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

RAZDOBLJE POHRANE  PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni putem ove web stranice obrađuju se dok se ne ispuni svrha radi koje su podaci i prikupljen. Nakon prestanka svrhe  osobni  podatci više se ne obrađuju osim u slučaju ako nas na takvu obradu obvezuju pravni propisi ili se obrada temelji na našem legitimnom interesu. U slučaju obrade na temelju legitimnog interesa ista se vrši do kada takav interes postoji, korisnik obradu ne ograniči ili u potpunosti zabrani ili se odjavi s liste primatelja.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Na ovim internetskim stranicama koriste se neophodni (tehnički) kolačići i oni kolačići koji nisu neophodni onda kada korisnik prethodno pristane na njihovo korištenje.  

Neophodni tehnički kolačići su nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti.  Neesencijalne „kolačiće“,  u pravilu statističke i marketinške,  koristimo onda kada korisnik pristane na iste u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja korisničkog iskustva. U svakom trenutku korisnik može upravljati takvim kolačićima te povući pristanak i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica.

Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. O navedenoj temi se možete dodatno informirati na sljedećim stranicama:

Više informacija o kolačićima

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Internet preglednik (eng. Web Browser) pohranjuje na računalo, mobilni uređaj ili neki drugi uređaj kojim je korisnik posjetio neko Internet mjesto (eng. Web site). Pohranjuje ih po “nalogu” tog Internet mjesta, a za njegove daljnje potrebe. Te potrebe mogu biti različite i ovise o namjeni kolačića, pa tako npr. kolačići mogu prikupljati podatak koji je jezik posjetitelj odabrao za prikaz stranica kod višejezičnih mjesta, slijed posjećenih stranica kako bi korisnika mogao istim slijedom vraćati na stranice unatrag, popis artikala koje je korisnik ubacio u košaricu u Internet trgovini, do npr. IP adrese korisnika, korisničkog imena i lozinke korisnika, adrese elektroničke pošte, geolokacije korisnika, da li koristi računalo ili mobilni uređaj, koje sve stranice nekog Internet mjesta je posjećivao, i drugo.

Vrste kolačića prema trajanju

Prema trajanju kolačići mogu biti:

Vrste kolačića prema izvoru

Prema izvoru kolačići mogu biti:

Kolačići prema funkciji

Prema funkciji postoji više vrsta kolačića, a najčešće su:

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja.  Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljat rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zasitite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete  zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak

Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na prigovor

Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu

U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.

KONTAKT INFORMACIJE

Za dodatne informacije o obradi osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava, molimo kontaktirajte navedenog službenika za zaštitu podataka. Nakon vaše identifikacije, odgovorit će se na postavljen zahtjev u roku od 30 dana putem uobičajenih elektronskih kanala, osim ako ne zatražite drugačiji način dostave odgovora.

OSTALE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene.  U slučaju značajnih izmjena ili izmjena koje bi mogle utjecati na vaša prava i slobode o tome ćemo informirati u skočnom prozoru odmah po dolasku na ovo web mjesto.

Posljednje ažuriranje: prosinac/2023. godine